Ultrasonografia

Ultrasonografia –zwana w skrócie USG. Badanie wykorzystujące ultradźwięki. Polega ono na analizie echa powstającego na skutek odbicia wiązki ultradźwięków wysyłanych przez specjalną głowicę od struktur i tkanek znajdujących się na drodze rozchodzenia się ultradźwięku. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, bezpieczne i krótkie. Stosuje się je głównie do badania jamy brzusznej, miednicy i serca. Za pomocą USG bada się także węzły chłonne czy oczy. Jest to również podstawowe narzędzie do badania budowy i rozwoju płodu i łożyska w trakcie ciąży.