Probiotyki

Probiotyki – określenie „probiotyk” pochodzi od grackich słów „pro bios”, czyli „dla życia” i oznacza żywe drobnoustroje pochodzenia ludzkiego, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ na organizm. Wpływ ten musi zostać potwierdzony w badaniach klinicznych. Produkt musi spełniać wiele kryteriów, m.in. zawierać co najmniej 1 mln żywych komórek bakteryjnych w ml. Musi też mieć dokładnie określony szczep bakteryjny, który ma udowodnione działanie prozdrowotne.