Poronienie

Poronienie – poród lub wydobycie z macicy jaja płodowego przed 20 tyg. ciąży. Po tym czasie utrata dziecka jest nazywana porodem przedwczesnym.  Poronienie dzieli się m.in. na wczesne (do 12 tyg. ciąży) i późne (między 12. a 20. tyg. ciąży). Około 20-30 proc. kobiet krwawi bądź ma skurcze podczas pierwszych 20 tygodni ciąży. Połowa z nich przechodzi poronienie samoistne. W ponad 90 proc. wypadków takie poronienie może być naturalnym odrzuceniem nieprawidłowo rozwijającego się płodu.