Mammografia

Mammografia – metoda badania piersi za pomocą promieni rentgenowskich. Pierś jest ściskana w specjalnym aparacie i wykonywane są jej zdjęcia. Jest to badanie przesiewowe służące wykryciu nowotworów zanim pojawią się pierwsze objawy kliniczne tej choroby. Mammografię zaleca się kobietom po 50. roku życia raz w roku, ale można wykonywać ją we wcześniejszym wieku. Ograniczeniem jest duża gęstość piersi u kobiet młodych, co może fałszować wyniki badania lub spowodować, że zmiany chorobowe zostaną przeoczone. Mammografię powinien odczytywać doświadczony radiolog.

Rak piersi stanowi najczęstszą odmianę nowotworu, jaki występuje w organizmie kobiecym. Psychologiczny odbiór tego rodzaju zmian nowotworowych jest często o wiele gorszy niż nowotworów wykazujących cechy większego zezłośliwienia i agresji. Dzieje się tak ze względu na dużą rolę, jaką odgrywają piersi w kobiecej psychice, a strach o ich utratę związany jest z lękiem o brak kobiecości i atrakcyjności.

Postęp współczesnej medycyny sprawił, że wcześnie wykryty rak piersi jest chorobą w dużym procencie wyleczalną, a mastektomia czyli usunięcie piersi nie zawsze stanowi konieczność. Warunkiem koniecznym, aby wygrać z nowotworem jest regularne badanie piersi. Każda kobieta powinna wiedzieć, w jaki sposób dokonać badania własnoręcznie, oraz regularnie wykonywać badania mammograficzne, zwłaszcza po 35 roku życia i przy wystąpieniu takich czynników ryzyka jak rak piersi w najbliższej rodzinie, bezdzietność lub późna ciąża, czy mające wcześniej miejsce leczenie nowotworu piersi.

Mammografia to badanie radiologiczne, czyli zdjęcie rentgenowskie gruczołu piersiowego, uznawane obecnie za jedną z najlepszych metod wykrywania zmian nowotworowych. Prześwietlana pierś umieszczana jest na podstawce i lekko dociskana od góry i z boków, co zapobiega poruszeniu w trakcie wykonywania zdjęcia i pozwala uzyskać dwa zdjęcia. Wykonane prześwietlenie analizuje radiolog, oceniając stan piersi.

W krajach europejskich prowadzone są programy walki z rakiem, wspierane z budżetu państwa. W Polsce program ten adresowany jest do kobiet powyżej 50 roku życia, które bez skierowania mogą wykonać badanie mammograficzne. W pierwszym etapie programu kobieta wykonuje prześwietlenie za pomocą mammografu, a jeśli wyniki będą prawidłowe, zostają przesłane pacjentce pocztą z informacją, że kolejne badanie powinno zostać wykonane za dwa lata. Jeśli wynik wskazuje na zmiany nowotworowe, do pacjentki wysyła się informację o konieczności dokonania dalszych badań i odbiorze osobistym dotychczasowych wyników. Jeśli przez trzy miesiące pacjentka nie odbierze wyników, dostaje pisemne wezwanie o konieczności ich odebrania. Po przejściu drugiego etapu badań, pacjentka kierowana jest na stosowne leczenie.