Gonadotropina kosmówkowa (hCG)

Jednym ze sposobów na potwierdzenie lub wykluczenie ciąży jest badanie krwi polegające na wykryciu w niej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu wytwarzanego przez zapłodnioną komórkę jajową w kolejnych etapach dzielenia się. Gonadotropina kosmówkowa jest odpowiedzialna za ciągłość wytwarzania progesteronu, pełniącego funkcję podtrzymującą ciążę.

Jeśli kobieta nie jest w ciąży, poziom hormonu hCG wynosi nie więcej niż 5 mIU/ml w surowicy krwi i otrzymany wynik jest negatywny. Jeżeli poziom hCG we krwi przekracza 25 mIU/ml oznacza to pewność co do ciąży, a otrzymany wynik nazywa się pozytywnym. W przypadku, kiedy stężenie hCG we krwi mieści się pomiędzy powyższymi wartościami, wynik badania jest niejednoznaczny, a dla uzyskania pewności należy badanie po kilku dniach powtórzyć.

Test polegający na badaniu krwi jest najwiarygodniejszą metodą potwierdzenia lub wykluczenia ciąży: już po 1-2 dniach od zagnieżdżenia się zarodka w macicy rozpoczyna się produkcja hCG. Wartość stężenia gonadotropiny we krwi wskazuje również wiek ciąży, chociaż należy go traktować w sposób orientacyjny: wartości niejednokrotnie są rozbieżne dla różnych ciężarnych w tym samym momencie ciąży.

Monitorowanie poziomu hCG u kobiety ciężarnej jest szczególnie istotne przy możliwych komplikacjach: jeśli jest zbyt niski, może być objawem ciąży pozamacicznej, śmierci płodu, pustego jaja płodowego lub niewydolności łożyska. Kiedy pierwszy wynik potwierdzi zbyt niski poziom hCG, badanie powinno zostać powtórzone po 2-3 dniach. Niekiedy przy patologii ciąży poziom hormonu pozostaje jednak wysoki, podobnie jak przy potwierdzeniu zbyt niskiego stężenia.

Normy hormonu hCG kształtują się następująco:

3-4 tc: 9-130 mlU/ml

4-5 tc: 75-2600 mlU/ml

5-6 tc: 850-20800 mlU/ml

6-7 tc: 4000-100200 mlU/ml

U kobiet, które nie są w ciąży, a także u mężczyzn wydziela się niekiedy substancja przypominająca hCG. Może to być oznaką choroby nowotworowej.