Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie jest zabiegiem chirurgicznym stosowanym jako alternatywa porodu naturalnego. Przez powłoki brzuszne kobiety rodzącej przeprowadza się poziome nacięcie, umożliwiające wydobycie na świat dziecka. Cesarskie cięcie wskazywane jest to zastosowania w przynajmniej kilku przypadkach. Jednym z nich są choroby okulistyczne, niosące za sobą ryzyko odklejenia się siatkówki u rodzącej podczas parcia. Ciężarna pozostająca pod opieką okulisty otrzymuje od niego wskazanie do cięcia cesarskiego, do którego personel szpitala zobowiązany jest się stosować. Innym przypadkiem, w którym zalecane jest cesarskie cięcie, są problemy natury psychicznej. Uważa się, że przyszła matka, cierpiąca z powodu zaburzeń depresyjnych i pozostająca pod opieką lekarza psychiatry, jest obarczona ryzykiem wystąpienia silniejszej depresji poporodowej, jeśli rodzi siłami natury. Cesarskie cięcie stosuje się również przy nieprawidłowym ułożeniu płodu, w stanie przedrzucawkowym, przy przedwczesnym odklejeniu się łożyska. Do wskazań pozapołożniczych należą pewne choroby serca, płuc i układu nerwowego.

Cesarka oddala zagrożenie pęknięcia krocza i powikłań z nim związanych, chociaż gojenie się blizny pooperacyjnej także jest procesem nieco uciążliwym. Cięcie wykonywane jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub ogólnym, a cały zabieg trwa około półtorej godziny. Przyszłe mamy często niepokoją się, czy blizna po cesarskim cięciu będzie widoczna. Obawy te są nieuzasadnione. Blizna powstająca na skutek cięcia pionowego (wzdłuż linii białej) lub poziomego tuż nad spojeniem łonowym goi się szybko i przestaje być bardzo widoczna.


Cesarskie cięcie wskazania ze strony dziecka:

zagrożenie życia, duża waga, nieprawidłowy rozwój, choroba, ciąża mnoga, miednicowe, pośladkowe, poprzeczne ułożenie dziecka zwłaszcza u pierworódki.

Cesarskie cięcie wskazania ze strony matki:
krwotok, choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie, infekcja wirusem opryszczki, rzucawka, choroby siatkówki, wąska miednica, drobna budowa ciała, wypadnięcie pępowiny, przedterminowa ciąża, odklejenie się łożyska, zbyt długi poród naturalny.


Cesarskie cięcie powikłania:

Cesarka jak każda interwencja chirurgiczna obarczona jest licznymi powikłaniami. Dotyczą one zarówno matki jak i dziecka. Może wystąpić uszkodzenie pęcherza moczowego lub moczowodu, zakażenia, niedokrwistość i wstrząs krwotoczny,  zakrzepy, zatory, powikłania u dziecka.

Cięcie cesarskie połóg:
Zazwyczaj jest bardziej dokuczliwy i dłużej trwa niż w przypadku porodu naturalnego. Powrót do formy zabiera więcej czasu ze względu na gojącą się ranę. Krwawienia jednak są mniejsze i macica szybciej się obkurcza. Karmienie dziecka jest utrudnione i mogą wystąpić problemy z laktacją.