Badanie prenatalne

Badania prenatalne to gałąź medycyny, pozwalająca na określenie stanu zdrowia dziecka już w okresie życia płodowego. Za pomocą badań prenatalnych można ustalić czy płód nie jest obciążony chorobami genetycznymi, oraz wykluczyć możliwość występowania wad wrodzonych., diagnostyka prenatalna daje możliwość przygotowania się na rozpoczęcie leczenia tuż po porodzie, a nawet na rozpoczęcie go w trakcie trwania ciąży.

Rodzaje badań prenatalnych

Prowadzone w czasie ciąży badania dziecka dzielą się na badania prenatalne nieinwazyjne i badania prenatalne inwazyjne. Badania prenatalne nieinwazyjne to między innymi: USG genetyczne, test PAPP-A, test podwójny i test potrójny. USG prenatalne daje możliwość zdiagnozowania części chorób genetycznych, takich jak Zespół Downa czy Zespół Edwardsa, wyklucza lub potwierdza wady wrodzone takie jak rozszczep kręgosłupa, bezmózgowie albo wodogłowie. Badania prenatalne inwazyjne niosą za sobą ryzyko powikłań, dlatego wykonuje się je przede wszystkim w sytuacji realnego zagrożenia płodu wadami genetycznymi. Przed podjęciem diagnostyki inwazyjnej wykonuje się badania o charakterze nieinwazyjnym. Wskazaniem do badania inwazyjnego jest między innymi dodatni wynik testu podwójnego i potrójnego, nieprawidłowości wyników USG genetycznego, występujące w poprzednich ciążach anomalie chromosomowe, wystąpienie trisomni-21 (Zespołu Downa) w poprzedniej ciąży i wiek matki powyżej 35 roku życia.

Usg prenatalne

USG prenatalne czyli genetyczne polega na bardzo dokładnym sprawdzeniu czy u płodu nie występują anomalie genetyczne. Zalecane jest tylko w niektórych przypadkach szczególnego zagrożenia ciąży. Usg prenatalne to badanie pełnopłatne. Jest bezpieczne dla matki i dla dziecka, ze względu na wykonywanie go przez powłoki brzuszne, jak ma to miejsce w przypadku innych badań ultrasonograficznych ciąży. Podczas jego trwania badana jest przezierność karku płodu, ilość płynu owodniowego, parametry kości czaszki i innych, co pozwala potwierdzić albo wykluczyć wady genetyczne u dziecka.

Kiedy wykonać

Istnieje szereg wskazań, aby wykonać badania prenatalne: kiedy matka ma powyżej 35 lat, ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych powiększa się, a nienarodzone dziecko zagrożone jest Zespołem Downa, Edwardsa i innymi. Koszt to sprawa, która często martwi matki decydujące się na badania prenatalne. Cena badań nieinwazyjnych waha się w granicach od 200-300 zł (test PAPP-A, test potrójny) do 400-500 zł (test zintegrowany). Za USG prenatalne w zależności od miejsca wykonywania płaci się ok 200-300 zł.