Antybiotyki

Silnie bakteriobójcze działanie antybiotyków wykorzystywane jest w leczeniu chorób wywoływanych przez drobnoustroje. Stosowane w leczeniu chorób zakaźnych antybiotyki niszczą komórki bakterii lub przez zmianę metabolizmu bakterii ograniczają jej możliwości rozmnażania się (bakteriostatyki). Niestety, oprócz zniszczenia bakterii, antybiotyki powodują wyniszczenie flory bakteryjnej człowieka, dlatego każdorazowo ich stosowaniu powinno towarzyszyć przyjmowanie leków osłonowych i przyspieszających odbudowę flory bakteryjnej. Działaniu antybiotyków poddają się między innymi: gronkowce, prątki gruźlicy i grzyby. Istnieje kilka sposobów przyjmowania antybiotyków, ze względu na sposób ich wchłaniania. Oprócz zastosowania doustnego, w przypadku niektórych antybiotyków istnieje konieczność podawania ich w sposób domięśniowy lub dożylny. Ponieważ większość antybiotyków wydalana jest wraz z moczem, przy ich stosowaniu należy uwzględnić ewentualne choroby nerek. Do niepożądanych działań antybiotyków należą między innymi uczulenia, szczególnie silne w przypadku penicyliny – w sytuacji gdy istnieje ryzyko alergii, przed podaniem pierwszej dawki leku należy wykonać testy uczuleniowe.

Przyjmowanie antybiotyków jest możliwe wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską – antybiotyki zażywane bez konsultacji z lekarzem potrafią wyrządzić więcej szkody niż pożytku, na przykład zahamować reakcje obronne organizmu, albo doprowadzić do owrzodzeń przewodu pokarmowego. Zażywanie antybiotyków wyklucza spożywanie alkoholu, a prowadzonej kuracji nie można przerywać na własną rękę.

Naturalnym produktem o działaniu bakteriobójczym i mającym zbawienny wpływ na kondycję fizyczną człowieka jest czosnek.